System zarządzania BMS

Przepraszamy, chwilowo nie możemy wyświetlić zawartości obrazka Przepraszamy, chwilowo nie możemy wyświetlić zawartości obrazka Przepraszamy, chwilowo nie możemy wyświetlić zawartości obrazka


Układy automatyki StaX, to rozwiązanie otwarte na integrację z systemami zarządzania budynku BMS (Bulding Menagment System). W zależności od Państwa potrzeb wszystkie układy mogą zostać fabrycznie wyposażone w karty komunikacyjne z protokołem LonWorks, RS-485 dla Bacnet, , Ethernet –TCP/IP dla Bacnet,http, Modbus TCP/IP

BMS to rozwiązanie zapewniające łatwiejszą komunikację z instalacjami technicznymi budynku opartymi na systemie informatycznym. Dzięki nim osoba zarządzająca z jednego miejsca może zarówno monitorować, jak i zarządzać całością infrastruktury technicznej budynku.

Zalety stosowania BMS:

  • scentralizowany monitoring oraz sterowanie urządzeniami w budynku
  • poprawa komfortu, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa obiektu
  • zmniejszenie zużycia energii o 20%-40%
  • wykrywanie stanów alarmowych
  • optymalizacja zarzadzania obiektem

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą automatyki central wentylacyjnych.