Wizualizacja WEB (pCOWeb)

Przepraszamy, chwilowo nie możemy wyświetlić zawartości obrazka Przepraszamy, chwilowo nie możemy wyświetlić zawartości obrazka Przepraszamy, chwilowo nie możemy wyświetlić zawartości obrazka


Trzecim oferowanym rodzajem wizualizacji przez firmę Steuer ACS jest rozszrzenie sterownika o kartę pCOWeb. Wówczas d komunikacji pomiędzy uządzeniami a uzytkowniekiem potrzebny jest tylko komputer z przeglądarką internetową (cała wizualizacja opiera się na stronie webowej). Taka wizualizacja najczęściej dotyczy jednego układu (karta rozszerzeń wpięta fabrycznie w sterownik). Dodatkowo użycie karty rozszerzeń / pCOWeb oferuje dostęp do sterowania/wizualizacji poprzez protokoły komunikacyjne LonWorks, Bacnet (RS-485/IP) czy Modbus TCP/IP.

BMS to rozwiązanie zapewniające łatwiejszą komunikację z instalacjami technicznymi budynku opartymi na systemie informatycznym. Dzięki nim osoba zarządzająca z jednego miejsca może zarówno monitorować, jak i zarządzać całością infrastruktury technicznej budynku.

Funkcjonalność wizualizacji na pCOWeb:

  • widoki graficzne układu
  • wyświetlanie i reset alarmów,
  • informacje szczegółowe dot. układu automatyki,
  • wykresy i logowanie zmiennych
  • parametryzacja układu


Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą automatyki central wentylacyjnych.